MUDr. Adam Butkovský , interná a kardiologická ambulancia

Špecializácia: internista a kardiológ
Zdravotná sestra: Mária Ujhaziová
Tel.: 056 671 61 05 - sestrička
internista, kardio

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

07:30 - 16:00

Utorok

07:30 - 16:00

Streda

07:30 - 16:00

Štvrtok

07:30 - 16:00

Piatok

07:30 - 16:00

 

Pi: od 14:00 administrácia

Interná a kardiologickáambulancia poskytuje:

komplexné služby v odbore kardiológia, ktorá je samostatným špecializačným odborom vnútorného lekárstva.

Zaoberáme sa diagnostikou, liečbou, prevenciou a dispenzarizáciou dospelých pacientov s ochoreniami srdca a veľkých ciev.

Medzi najčastejšie riešené kardiologické ochorenia patrí ischemická choroba srdca, srdcové zlyhávanie, chlopňové chyby, poruchy srdcového rytmu, arteriálna hypertenzia, poruchy lipidového metabolizmu, zápaly srdcových štruktúr, kardiomyopatie a vrodené chyby srdca.

Poskytované služby:

  • fyzikálne vyšetrenie pacienta, odber anamnézy, antropometrické merania
  • laboratórne odbery so zameraním na kardiovaskulárny profil
  • elektrokardiografia (EKG)
  • echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenia srdca a veľkých ciev)
  • 24 hodinový Holter monitoring krvného tlaku
  • 24-48 hodinový EKG Holter monitoring
  • pulzná oxymetria
  • sprostredkovanie ďalších vyšetrení na iných pracoviskách – podľa stavu pacienta a povahy jeho ochorenia (RTG hrudníka, Transezofageálna echokardiografia, CT srdca a koronárnych ciev, MR srdca, ventilačno-perfúzna scintigrafia pľúc, perfúzna scintigrafia myokardu, dlhodobé monitorovanie srdcového rytmu a podobne)

Zmluvné poisťovne

  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky