MUDr. Daša Skripová, PhD, interná diabetologická ambulancia

Špecializácia: interné a diabetológia
Zdravotná sestra: Zuzana Pristášová
Tel: 056/671 61 14, 671 61 15 - sestrička
interné, diabet

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

07:00 - 15:30

Utorok

07:00 - 15:30

Streda

neordinuje sa

Štvrtok

07:00 - 15:30

Piatok

07:00 - 12:00

Interná a diabetologická ambulancia:

poskytuje svojim pacientom komplexné služby v oblasti diabetológie, výživy a metabolizmu, ale aj v oblasti internej medicíny. Ku každému pacientovi máme osobný prístup na profesionálnej úrovni. Stretnete sa u nás s modernými vyšetrovacími prístrojmi a metódami.

Poskytované služby:

  • komplexný manažment pacientov s cukrovkov,
  • komplexný manažment pacientov s dyslipidémiou a metabolickým syndrómom,
  • individuálna edukácia pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou
  • orientačné neurologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku diabetickej neuropatie
  • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) s kompletným vyhodnotením
  • Dopplerovské vyšetrenie artérií dolných končatín.

Zmluvné poisťovne

  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky