MUDr. Jozef Anďal, ambulancia všeobecného lekára

Špecializácia: praktický lekár pre dospelých
Zdravotná sestra: Alica Šárogová
Tel.: 056/671 61 13, 671 61 12 - sestrička
Mobil: 0905 482 412
všeobecný lekár

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

07:00 - 15:00

Utorok

07:00 - 15:00

Streda

07:00 - 15:00

Štvrtok

07:30 - 08:30

Piatok

07:00 - 15:00

Obed: 12:00 - 12:30

Odbery: denne od 06:30 do 08:00 hod.

Štv: od 08:30 - preventívny deň

Ambulancia všeobecného lekára:

Neštátne zdravotnícke zariadenie pre dospelých poskytuje základnú a všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa diagnostikovanie a liečbu chorôb a ich symptómov.

Ďalšími službami sú poskytovanie preventívnej starostlivosti a kontrolných vyšetrení, indikácia medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení, zabezpečenie laboratórnych vyšetrení z odobratých vzoriek krvi a moču, sedimentácia, zabezpečenie očkovania a pod.

Poskytuje svoje služby pre pacientov vyhradených obvodov, ale i pre zmluvných pacientov a akútne prípady.

Okrem poskytovania pohotovostnej služby úzko spolupracuje so všetkými odbornými lekármi.

Obvod

Trebišov – Hradišská
Ondavská
8. marca
Jarková
Budovateľská
Duklianskych hrdinov

Zmluvné poisťovne

  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky