MUDr. Marta Maďarová, psychiatrická ambulancia

Špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie)
Zdravotná sestra: Jarmila Barilová
Tel.: 056/671 61 10, 671 61 20 - sestrička
psychiatria

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

08:00 - 12:30

Utorok

07:00 - 14:30

Streda

07:00 - 14:30

Štvrtok

07:00 - 14:30

Piatok

07:00 - 14:30

Psychiatrická ambulancia:

sa zameriava na diagnostiku a liečbu psychických ochorení, duševných porúch, porúch pamäti, depresií, neuróz, fóbií, úzkostných porúch.

Pomáhame taktiež pri liečení rôznych druhov psychotických porúch a závislostí (alkohol, drogy, patologické hráčstvo a pod.).

Poskytujeme i služby detským pacientom, pričom sa zameriavame na poruchy správania, učenia, úzkostné a fóbické poruchy, mentálnu retardáciu, tikové poruchy, zajakávanie, pomočovanie a mnohé ďalšie.

Zmluvné poisťovne

  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky