O budove

Názov stavby: Polyfunkčná budova Trebišov
Miesto: Trebišov, p.č. 3694/11, 07501 Trebišov
Stavebník: Oremus s.r.o., Tokajská 191/5, 07631 Viničky
Projektant: Mars združenie projektová a inžinierska kancelária, Košice
Zhotoviteľ: Weinberg'93 s.r.o.

Informácie o budove

Ide o polyfunkčnú budovu so zameraním na so zameraním na bankovníctvo, zdravotníctvo a administratívu. Stavba je situovaná v centre mesta na severnej strane začiatku centrálnej mestskej zóny, na nároží ulíc M.R.Štefánika a Kukučínova.

Nájomníkmi budovy sú všeobecní i odborní lekári s privátnou praxou, ale aj banka, lekáreň a súkromné firmy. Veľkou výhodou je práve prítomnosť všeobecných a odborných lekárov, ako aj lekárne pod jednou strechou.

Riešenie budovy zabezpečuje ľahký a pohodlný vstup osobám s obmedzenými schopnosťami pohybu, čo potvrdzuje aj osobný a nákladný výťah zabudovaný v samotných murovaných šachtách. Budova je plne klimatizovaná.

Parkovanie motorových vozidiel je zabezpečené na parkovisku umiestnenom za budovou. Nachádza sa tu celkom 51 parkovacích miest, z toho 2 miesta vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Vypracovanie projektu: 5/2007
Termín začatia výstavby: 9/2007
Ukončenie výstavby: 4/2008
Otvorenie stavby: 5/2008

Obostavaný priestor: 7.150 m3
Zastavaná plocha: 550 m2
Plocha miestností: 1.512 m2

Proces výstavby

Zhotoviteľom celej stavby je stavebno-konštrukčná spoločnosť Weinberg’93.

Výstavba si nevyžiadala žiadne terénne úpravy, nakoľko terén, na ktorom sa stavba realizovala je rovinatého charakteru.